Všetky kategórie
ENEN

POE-g-MAH

Produkty série PE-g-MAH sú etylénové polyméry funkcionalizované anhydridom kyseliny maleínovej, ktoré sa používajú hlavne na modifikáciu matricových polymérov na báze etylénu. Poskytuje vynikajúci väzbový efekt medzi nimi a môže tiež dobre reagovať s polymérmi obsahujúcimi -NH2, -OH a iné skupiny, aby sa dosiahol účel kompatibility medzi rôznymi polymérmi.

Horúce kategórie